Εισαγωγή στο Επαγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού

 

Το "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ" απευθύνεται κυρίως στους τελειόφοιτους και νέους μηχανικούς. Στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου, είναι η ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού σε θέματα που αφορούν την ένταξη τους στο επάγγελμα και η προσέγγιση ερωτημάτων και προβλημάτων, με τα οποία μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η ύλη του εγχειριδίου έχει διαρθρωθεί σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, για το ταμείο ασφάλισης, για το επιμελητήριο και τα συνδικαλιστικά όργανα, καθώς και για τον κώδικα δεοντολογίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι εργασιακές προοπτικές του νέου μηχανικού. Συγκεκριμένα παρατίθενται πιθανές επαγγελματικές διέξοδοι και οι συνθήκες αμοιβών που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το τρίτο κεφάλαιο διαπραγματεύεται όλα τα στάδια κατασκευής και μελέτης ενός μικρού ιδιωτικού έργου. Από την στιγμή δηλαδή, που ο υποψήφιος πελάτης έρχεται σε επαφή με τον μηχανικό, μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη. Το τρίτο κεφάλαιο είναι εμπλουτισμένο με πλήθος φωτογραφιών και Video τα οποία περιλαμβάνονται στο συνοδευτικό CD, ώστε να γίνει η μέγιστη δυνατή απόκτηση εμπειρικής γνώσης. Όπως είναι φυσικό η διαπραγμάτευση σε τόσο μικρή έκταση, των σημαντικών αυτών θεμάτων δεν μπορεί παρά να είναι ελλιπής. Σκοπός του εγχειριδίου είναι να φέρει τον νέο μηχανικό σε μια πρώτη επαφή και γνωριμία με την άσκηση του επαγγέλματος. Για περισσότερες πληροφορίες ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο συνοδευτικό CD με παραδείγματα και VIDEO. Πρέπει να τονιστεί ότι το εγχειρίδιο αυτό δεν έχει αξιώσεις πρότυπης επιστημονικής συγγραφής. Είναι ένα χρηστικό βοήθημα που αποβλέπει στο να καλύπτει τις άμεσες ανάγκες της προετοιμασίας των νέων πολιτικών μηχανικών, στον επαγγελματικό στίβο. 

Συγγραφείς: Γ. Βαδαλούκας - Κ. Χονδροπούλου

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account