Από τον ΕΚΟΣ2000 στον νέο κανονισμό οπλισμένου σκυροδέματος ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2

 

Σύντομα αναμένεται να ισχύσει ο νέος κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ευρωκώδικας 2) που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς για το σχεδιασμό των δομημάτων, γι' αυτό και η γνώση και κατανόησή του είναι μείζονος σημασίας για την ορθή εφαρμογή του στο σχεδιασμό των κτιρίων. Στο βιβλίο Από τον ΕΚΟΣ2000 στον νέο κανονισμό οπλισμένου σκυροδέματος ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2 γίνεται κατ’ άρθρο σύγκριση των κανονισμών. Περιλαμβάνεται CD για ταχεία εύρεση των άρθρων και της αντιπαραβολής τους με αριθμητικά παραδείγματα. Ο Αριστείδης Παπαχρηστίδης είναι ανάμεσα από τους δημιουργούς των γνωστών προγραμμάτων πολιτικού Μηχανικού STRAD με σημαντικό αριθμό ανακοινώσεων σε Ελληνικά και ξένα συνέδρια.

Στο βιβλίο αυτό, το οποίο εκδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο αναγνώστης έρχεται σε μια πρώτη επαφή με το περιεχόμενο και το υπόβαθρο του Ευρωκώδικα 2 σε σχέση με τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Κ.Ο.Σ 2000.

Η διαμόρφωσή των Κανονισμών (ΕΚΟΣ 2000 και Ευρωκώδικας 2) σε ηλεκτρονική μορφή επιτρέπει στο χρήστη την πρόσβαση με εύκολο και γρήγορο τρόπο σε όλες τις διατάξεις, και σχόλια των κανονισμών.

Συγγραφέας: Α. Παπαχρηστίδης

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account