Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιριακών Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με τον EC8 - Τόμος Β

 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους πολιτικούς μηχανικούς (νέους και μη) που ασχολούνται ήδη ή πρόκειται να ασχοληθούν με το σχεδιασμό κτιριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, περιλαμβανομένων των φοιτητών-σπουδαστών. Το περιεχόμενό του είναι χωρισμένο σε δύο τόμους.
Στο δεύτερο τόμο μελετώνται όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες δομικών συστημάτων του κανονισμού ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε διάφορα θέματα προσομοίωσης. Η ανάγκη χρησιμοποίησης ενός προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων τόσο για την επαλήθευση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων όσο και για την προσπάθεια αντιμετώπισης θεμάτων-προβλημάτων προσομοίωσης, καλύφθηκε μέσω της εκτεταμένης χρήσης του προγράμματος 3DR.STRAD της εταιρίας 3DR Engineering Software. H γνώση αυτού του προγράμματος δεν είναι σε καμία περίπτωση προαπαιτούμενο των όσων περιέχονται σε αυτά τα δύο βιβλία. Το αντίθετο μάλιστα, ο αναγνώστης θα βρει στις σελίδες τους πληθώρα πληροφοριών τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ανάλυσης κατασκευών χρησιμοποιεί τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

Συγγραφέας: Π. Αντωνιάδης

Tόμος Β: 340 Σελίδες

 

Τιμή Τόμος B: 39 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>,

Τιμή Τόμος Α+Β: 68 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Εκδήλωση ενδιαφέροντος >>

 

crop ec8b


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account