Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 2020

 

Σας παρακαλούμε θερμά να συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών μας, ώστε να βοηθήσετε στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και στην αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών σας.

Το ερωτηματολόγιο θα το βρείτε: Εδώ

questionnaire2019

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας.


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account