Δωρεάν Διανομή ΚΑΝ.ΕΠΕ (Έντυπη Μορφή)

 

O Κανονισμός Επεμβάσεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2η Αναθεώρηση/ΦΕΚ2984_Β_30-08-2017) θα διανεμηθεί δωρεάν (σε έντυπη μορφή) από την 3DR, ελπίζοντας ότι συνεισφέρουμε στη συνεχή και δύσκολη προσπάθεια των συναδέλφων, για την μελέτη και κατασκευή έργων υψηλής ποιότητας και αυξημένης ασφάλειας στην Χώρα μας.

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. είναι υποχρεωτικός σε πολλές περιπτώσεις, όπως:

  • Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης
  • Επέμβαση στο Φέροντα Οργανισμό
  • Τακτοποίηση Αυθαιρέτου
  • Προσθήκη
  • Αλλαγή Χρήσης
  • Αλλαγή Σπουδαιότητας
  • Αλλαγή Δομικού Συστήματος
  • Σεισμόπλητα
  • Πυρόπληκτα 

 

KANEPEBooks

 

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09/09/2019, στην Αίθουσα του Τ.Ε.Ε Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας (Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη),

Ώρα: 18:00 με 21:00


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account