Διατομές Ψυχρής Έλασης | 3DR.STEEL2019

 

Κυκλοφόρησε η Νέα Έκδοση 3DR.STEEL2019!

H νέα έκδοση, περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις.

Ενδεικτικά:
- Διαστασιολόγηση διατομών ψυχρής έλασης
- Υποστήριξη AutoCAD 2019 και 2020
- Υποστήριξη progeCAD 2020 64bit
- Δυνατότητα χρήσης τετραπλευρικών πεπερασμένων στοιχείων με υπολογισμό τάσεων, ροπών και τάσεων vonMisses
- Δυνατότητα ορισμού μελών πάνω σε καμπύλες (1D Mesh) με πολλαπλή επιλογή καμπύλων
- Εμφάνιση αποτελεσμάτων τάσεων με χρωματική απεικόνιση και κίνηση

- Δυνατότητα ορισμού μελών πάνω σε καμπύλες (1D Mesh) με πολλαπλή επιλογή καμπύλων

Steel2019

 

 

Βρείτε όλες τις Βελτιώσεις και Αλλαγές: ΕΔΏ


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account