Δωρεάν το ProgeCAD Professional

 

Σας ενημερώνουμε πως με κάθε νέα αγορά των πακέτων 3DR.STRAD ή 3DR.STEEL, πλέον σας παρέχεται εντελώς δωρεάν μία νέα άδεια χρήσης (της αντίστοιχης έκδοσης) του σχεδιαστικού πακέτου ProgeCAD Professional.

 

ProgeCad Sales2019

 

Η προσφορά ισχύει για όλα τα πακέτα 3DR.STRAD και 3DR.STEEL, πλήν των πακέτων 3DR.STRAD(Base) και 3DR.STEEL(Base)

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account