14ο Φοιτητικό Συνέδριο Επισκευές Κατασκευών 2008

 

Στο 14ο Φοιτητικό Συνέδριο Επισκευών και Ενισχύσεων Κατασκευών (20-21 Φεβρουαρίου) παρουσιάσθηκαν εργασίες στα πλαίσια του μαθήματος «Ενισχύσεις / Επισκευές Κατασκευών Ο/Σ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Δρίτσο. O κ. Παπαχρηστίδης στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια παρέδωσε το βραβείο του χορηγού στην 3η και 4η καλύτερη εργασία, ενώ η 1η και 2η καλύτερη εργασία βραβεύθηκαν από τον ΣΠΜΕ. Οι εργασίες που βραβεύθηκαν ήταν οι: "Ο ρόλος των ενφατνούμενων τοιχωμάτων στην ενίσχυση των κατασκευών", του Ανδρέα Θανασούλια ως 3η και "Ενίσχυση δοκού οπλισμένου σκυροδέματος με πρόσθετη στρώση σκυροδέματος - δημιουργία λογισμικού", του Απόστολου Κατσίμπα, ως 4η


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account