Σεμινάριο 3DR για τον ΚΑΝ.ΕΠΕ (Λάρνακα)


Ημερομηνίες: 11 & 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – Λευκωσία

Ωρα: 8:30 –15:30

Διάρκεια: 12 ώρες


ΣΤΟΧΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Στόχος του σεμιναρίου είναι η εφαρμογή του EC8-3 σε μελέτες ελέγχου επάρκειας, ενίσχυσης και αποκατάστασης, αναλύοντας πλήρως όλες τις παραμέτρους που αφορούν τις μελέτες αυτές. Δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο μελετητής και το λογικό διάγραμμα μιας τέτοιας μελέτης.

  • Ξεκινώντας από μία σύντομη παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου, παρουσιάζονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν καθώς και οι απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

  • Στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά όλα τα βήματα για την συγκέντρωση των απαραιτήτων πληροφοριών, τα απαιτούμενα έγγραφα και τα τεύχη τεκμηρίωσης.

  • Ακολούθως αναλύονται οι παράμετροι που βοηθούν στην αξιολόγηση της δομικής τρωτότητας και παρουσιάζονται όλα τα σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία αλλά και το θεσμικό καθεστώς για τις μελέτες αποτίμησης.

  • Παρουσιάζονται αναλυτικά οι διατάξεις του Ευρωκώδικα για τις μελέτες αποτίμησης.

  • Παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεθόδοι ενίσχυσης και αποκατάστασης, τα υπολογιστικά μοντέλα τους, καθώς και η Ανελαστική Ανάλυση, PushOver.

  • Τέλος γίνεται επίδειξη ορισμένων βασικών προγραμμάτων υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για την δομική τρωτότητα, τις διαδικασίες αποτίμησης, τις μελέτες ενίσχυσης αλλά και για την συμπλήρωση των απαραίτητων τευχών.

  • Το σύνολο των ενεργειών και μελετών παρουσιάζεται μέσω παραδείγματος πραγματικής κατασκευής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βαδαλούκας Γιώργος

Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Αντισεισμικής Μηχανικής

ΧΩΡΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο AuDeSy – Ηλία Βενέζη 2α, 2042 Στρόβολος, Λευκωσία

 Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account