Σχετικά με Εμάς

 

Η 3DR Engineering Software ltd αποτελεί μία απο τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης και εμπορίας τεχνικού λογισμικού στην Ελλάδα.

Η αξιοπιστία της τυγχάνει παγκόσμια αναγνώριση και πολυεθνικές όπως η Intergraph (θυγατρική εταιρεία της Ηexagon) καθώς και σπουδαία πανεπιστήμια όπως το Georgia Tech, αναθέτουν σ αυτήν την ανάπτυξη και εξέλιξη τμημάτων των προγραμμάτων τους.

 

Σύντομο Ιστορικό

1980 Ανάπτυξη και κυκλοφορία του προγράμματος οπλισμένου σκυροδέματος με τον τίτλο V.A.N. σε μικροϋπολογιστές σε CPM.
1986 Εξέλιξη και κυκλοφορία του προγράμματος οπλισμένου σκυροδέματος με τον τίτλο SPVAK, για προσωπικούς υπολογιστές.
1988 Ανάπτυξη και κυκλοφορία του προγράμματος μεταλλικών κατασκευών με τον τίτλο VK.STEEL.
1989 έως 1998 Ανάπτυξη και κυκλοφορία πληθώρας προγραμμάτων για φέρουσα τοιχοποία, ξύλινες κατασκευές, δεξαμενές κ.λ.π (VK.PLATE,VK.WALL,VK.SMART,VK.ANSYS κλπ)
1999 Μετονομασία των προγραμμάτων σε STRAD/STEEL/PESSOS/TIMBER/Strad.Hydro κλπ
2011 Προσθήκη Ευρωκωδίκων σε όλα τα προγράμματα και εξέλιξη τους σε 3DR.STRAD/3DR.STEEL/3DR.TIMBER/3DR.HYDRO
2011 Ανάπτυξη και κυκλοφορία των προγραμμάτων Ενεργιακής Επιθεώρησης και μελέτης
2012 Προσθήκη Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) στο πρόγραμμα οπλισμένου σκυροδέματος.
2013 Ανάπτυξη και κυκλοφορία του προγράμματος για κατασκευές από Αλουμίνιο.
2014 Προσθήκη Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) στα προγράμματα μεταλλικών κατασκευών και φέρουσας τοιχοποιίας.
2015 Αγορά των πνευματικών δικαιωμάτων του EC PRAXIS

 

Οργανωτική Δομή

Η οργανωτική δομή στηρίζεται στην διαμόρφωση τμημάτων με λειτουργική και διοικητική υπόσταση,
ανάλογα με το αντικείμενο ενασχόλησης και τους επιδιωκόμενους επιχειρηματικούς στόχους.
Τα τμήματα αυτά είναι:

  • Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
  • Τμήμα τεχνικής υποστήριξης
  • Τμήμα πωλήσεων
  • Λογιστήριο

 

Με σεβασμό προς την ιστορία της, 

η εταιρεία μας στελεχωμένη από έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες διπλωματούχους μηχανικούς, συνεχίζει την ανάπτυξη και εξέλιξη του λογισμικού,με γνώμονα τις ανάγκες σας.


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account