Νέα κατηγορία στην ιστοσελίδα της 3DR: "Νέα Κανονισμών"

 

Μια νέα κατηγορία άρθρων προστέθηκε στην ιστοσελίδα της 3DR.
Πιο αναλυτικά στο menu "Νέα & Events" εισήλθε η επιλογή "Νέα Κανονισμών"

 

 

NOMOTHESIA

 

Η ενότητα αυτή περιέχει μερικά από τα σημαντικότερα Κανονιστικά Πλαίσια, που αφορούν εργασίες Πολιτικού Μηχανικού.


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account