3DR Engineering Software

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Γιώργος Βαδαλούκας

Θέση στην εταιρεία: Συνιδρυτής και επιστημονικός υπεύθυνος ανάπτυξης του λογισμικού στατικών

Βιογραφικό

Εκπαιδευτική Εμπειρία

 • 1981 : Βοηθός καθηγητή και διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων της έδρας ειδικής μηχανολογίας με θέμα: "Χρήση σεισμικών μεθόδων για έρευνα υπεδάφους" στο Α' έτος Πολιτικών Μηχανικών ΠΣΠΠ.
 • 1982–1983 : Επιστημονικός συνεργάτης της έδρας μεταλλικών κατασκευών και διδασκαλία των μαθημάτων του Δ' και Ε' έτους Πολιτικών Μηχανικών ΠΣΠΠ "Μεταλλικές Κατασκευές Ι" και "Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ".
 • 1983-1985 : Στατική του στερεού σώματος και δυναμική Ι στο τμήμα Μηχανολόγων στο τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανικής, στο Α' έτος Χημ. Μηχανικών, A', B' έτος πολιτικών μηχανικών, Α' έτος ηλεκτρολόγων μηχανικών, Α' έτος μηχανολόγων μηχανικών,.
 • 1993 : Γενικό τμήμα του Ε.Μ.Π. διδασκαλία στο σεμινάριο "Πεπερασμένων στοιχείων"
 • 1994 : Σεμινάριο περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ με θέμα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ"
 • 1995 : Σεμινάριο περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ με θέμα "Ν.Ε.Α.Κ. και Ν.Κ.Ο.Σ.".
 • 1995 : Σεμινάριο του συλλόγου μηχανικών στην Πάτρα με θέμα "Ν.Ε.Α.Κ. και Ν.Κ.Ο.Σ.".
 • Είκοσι περίπου σεμινάρια του ΚΕΚ Αθηνά και σε ένα σεμινάριο του ΚΕΚ INTERGRAFICS με θέμα "Ν.Ε.Α.Κ. και Ν.Κ.Ο.Σ.".
 • Έως 2010 : Σεμινάρια της 4M-VK στην Ελλάδα και της Audesy στην Κύπρο αντικειμένου πολιτικού Μηχανικού
 • Έως σήμερα : Σεμινάρια της 3DR στην Ελλάδα και της Audesy στην Κύπρο αντικειμένου πολιτικού Μηχανικού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Το φθινόπωρο του 1980 προσελήφθηκε στο Εργαστήριο Ειδικής Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας σαν άμισθος ερευνητής. Συμμετείχε σε διάφορα PROJECTS που χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικούς οργανισμούς ή και δημόσιους. Ενδεικτικά PROJECTS χρηματοδοτούμενα από: • Την ΔΕΗ στο λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας επικεφαλής ομάδας υπό την επίβλεψη του καθηγητή Π. Δρακάτου με θέμα "Εδαφικό προφίλ νοτίου πεδίου Πτολεμαΐδας με σεισμικές μεθόδους". • Την Εταιρεία που εκτελούσε την κατασκευή του νέου τελωνείου Πατρών με θέμα "Δυναμικά χαρακτηριστικά του εδάφους θεμελίωσης νέου τελωνείου Πατρών". • Το “ΤΙΤΑΝ” με θέμα "Έλεγχος εδάφους με σεισμικές μεθόδους του λατομείου ΤΙΤΑΝ ΠΑΤΡΑΣ".
 • Το 1981 εξέδωσε σειρά προγραμμάτων υπολογιστή με τον τίτλο V.A.N. σε μικροϋπολογιστές σε CPM.
 • Δίδαξε σαν βοηθός καθηγητή τα εργαστηριακά μαθήματα της έδρας ειδικής μηχανολογίας με θέμα: "Χρήση σεισμικών μεθόδων για έρευνα υπεδάφους" Α' έτος Πολιτικών Μηχανικών.
 • Το 1982 διορίστηκε σε θέση επιστημονικού συνεργάτη στην έδρα Μεταλλικών Κατασκευών στην οποία παρέμεινα μέχρι και το 1983. Σαν επιστημονικός συνεργάτης της έδρας μεταλλικών κατασκευών δίδαξε Δ', Ε' έτος Πολιτικών Μηχανικών τα μαθήματα "Μεταλλικές Κατασκευές Ι" και "Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ". Στη διάρκεια της παραμονής μου καθοδήγησε διπλωματικές εργασίες όπως Διπλωματική με τίτλο "Προγράμματα σε Η.Υ για τη μελέτη λυγισμού μεταλλικών πλαισίων" της Α. Κοντωνή.
 • Εξέδωσε το πρώτο ελληνικό πρόγραμμα χωρικού πλαισίου με τον κ. Ανθουλάκη Αναστάσιο Ε.Σ. τότε του Πανεπιστημίου Πάτρας και σήμερα καθηγητή Τ.Ε.Ι. Σερρών.
 • Υπεύθυνος για λογισμικό Πολ. Μηχανικών στην εταιρεία INFO QUEST.
 • Το 1983 συνεργάσθηκε με το καθηγητή του Βerkeley Werner Goldsmith με θέμα "Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό ημίχωρο με ρωγμή".
 • Το 1984 μετατέθηκε στο τμήμα Μηχανολόγων στο τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανικής όπου δίδασκα στο Α' έτος Χημ. Μηχανικών, A', B' έτος πολιτικών μηχανικών, Α' έτος ηλεκτρολόγων μηχανικών, Α' έτος μηχανολόγων μηχανικών, Στατική του στερεού σώματος και δυναμική Ι. Επίσης εργαστηριακές ασκήσεις σε φοιτητές Β' έτος πολ. Μηχανικών στο εργαστήριο αντοχής των υλικών.
 • Στρατεύθηκε το 1985 στην Αεροπορία και έκανε τη θητεία μου στο Κ.Ε.Α Αράξου, συνεχίζοντας την ερευνητική δραστηριότητά του στο πανεπιστήμιο Πατρών. Κατά την θητεία του ίδρυσα τον πρώτο, στην ιστορία του Ελληνικού στρατού, σύλλογο σμηνιτών στον οποίο διετέλεσε εκλεγμένος αντιπρόεδρος όλη την διάρκεια της θητείας του. Το ίδιο έτος συμμετείχε στον αντισεισμικό έλεγχο του “Ωνάσειου” με το γραφείο Ν.Γιαννουλόπουλου.
 • Το 1986 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και ίδρυσε με τον κ. Κατσαμπά Γιάννη την εταιρία "V&K Εngineering Research & Services" με στόχο την εκπόνηση προγραμμάτων σε Η/Υ για πολιτικούς μηχανικούς και ανέλαβα το ερευνητικό τμήμα της επιχείρησης.
 • Σ' αυτό το διάστημα αναπτύχθηκαν τα προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων για προσωπικούς υπολογιστές SPVAK τόσο με έρευνα της εταιρείας αλλά και σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και ερευνητικά ιδρύματα. Μερικά από τα ερευνητικά έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από το Δημόσιο και αναφέρονται παρακάτω.
 • Από το 1993 συμμετέχει στην μελετητική εταιρεία Κ. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ. Στα πλαίσια της εταιρείας συμμετείχε στην μελέτη στατικών του Δημαρχείου Νέας Ερυθραίας 1994 και στον Βιολογικό καθαρισμό λυμάτων Θεσσαλονίκης (προκήρυξη με σύστημα μελέτης-κατασκευής) προϋπολογισμού 11.500 δισ.
 • Το 1993 δίδαξε στο σεμινάριο "Πεπερασμένων στοιχείων" στα πλαίσια του Γενικού τμήματος του Ε.Μ.Π.
 • Το 1994 δίδαξε στο σεμινάριο περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ με θέμα "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ"
 • Το 1995 δίδαξε στο σεμινάριο περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ με θέμα "Ν.Ε.Α.Κ. και Ν.Κ.Ο.Σ.". Με το ίδιο θέμα δίδαξα στο σεμινάριο του συλλόγου μηχανικών στην Πάτρα. Στο ίδιο θέμα δίδαξε σε είκοσι περίπου σεμινάρια του ΚΕΚ Αθηνά και σε ένα σεμινάριο του ΚΕΚ INTERGRAFICS.
 • Το 1996 εκπόνησε μελέτη σε συνεργασία με την κυρία Γιάκα «Ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου με Pilotis που έχει πλήρη καταστροφή υποστυλωμάτων λόγω διάβρωσης».
 • Το 1997 σε συνεργασία με την κ. Γιάκα Άννα εκπόνησε την μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου του επιμελητηρίου εικαστικών τεχνών. Το ίδιο έτος δίδαξα στο σεμινάριο "Πεπερασμένων στοιχείων" στα πλαίσια του Γενικού τμήματος του Ε.Μ.Π. Το ίδιο έτος συμμετείχα στην εκπόνηση μελέτης «Αντισεισμικού ελέγχου και ενίσχυσης κτιρίου σχολής χωροφυλάκων» στο Διδυμότειχο». Το ίδιο έτος εκπόνησε μελέτη διάγνωσης αιτιών κατάρρευσης του βιολογικού καθαρισμού Νικήτης Χαλκιδικής.
 • To 1998 συμμετείχε σαν σύμβουλος στην εκπόνηση της στατικής μελέτης του main terminal στο αεροδρόμιο των Σπάτων.
 • To 1999 ίδρυσε με την εταιρεία 4Μ την εταιρεία "4Μ-VK προγράμματα πολιτικού μηχανικού”. Στα πλαίσια της συμμετοχής του δίδαξε περισσότερους από 1000 πολιτικούς μηχανικούς στην εφαρμογή των κανονισμών ΝΕΑΚ και ΝΚΟΣ .
 • Σε σεμινάρια στην Κύπρο δίδαξε περισσότερους από 150 Κύπριους πολιτικούς μηχανικούς σε θέματα εφαρμογής των αντιστοίχων κανονισμών.
 • 2005 Ίδρυση της ΝΚ ENGINEERING RESEARCH AND SERVICES.
 • 2010 Ίδρυση της 3DR ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΕΠΕ

Συγγραφή Βιβλίων

 • 1. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ - Α. ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ V.A.N. THEORY, T.R. Nο 18-81, pp. 74, ΠΑΤΡΑ 1981
 • 2. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ - Γ. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ SP.VAK 4.0 pp 123 ΑΘΗΝΑ 1992
 • 3. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ - Γ. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ SPVAK 4.0 THEORY & PRACTICE, T.R. No VK 27-93, PP 166, ΑΘΗΝΑ 1993
 • 4. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ - Γ. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ "OI NEOI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ" (3 τόμοι) ΑΘΗΝΑ 1995
 • 5. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ. "ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ", FOUNTAS Publishing, 1993 pp 302 .
 • 6. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ "ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ", Αθήνα 1999
 • 7. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ" Αθήνα 2000
 • 8. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ - Μ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΑΚ 2000" Αθήνα 2000
 • 9. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ - Μ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΚΟΣ 2000" Αθήνα 2000
 • 10. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ - Μ. ΝΤΟΥΠΗ "ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ" Αθήνα 2001
 • 11. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ - Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ "ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ" Αθήνα 2003
 • 12. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ BETON” Αθήνα 2007
 • 13. Γ. ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ "Εισαγωγή στο επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού" Αθήνα 2007

Τα περισσότερα από τα βιβλία του κυκλοφορούν και διατίθενται από την 3DR και το Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 • Μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Αντισεισμικής Μηχανικής του ΤΕΕ.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 12ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος στην Κύπρο.
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Υπολογιστικής Μηχανικής του ΕΜΠ.
 • Μέλος της Οργανωτικής-Επιστημονικής Επιτροπής 3ου Ελληνικού Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής.
 • Μέλος της Οργανωτικής-Επιστημονικής Επιτροπής 16ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος στην Πάφο.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 • Μέλος Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής 2ου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής .
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής 14ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος στην Κω.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής 15ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος στην Αλεξανδρούπολη.
 • Μέλος της επιτροπής εξετάσεων για την χορήγηση άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής 3ου Ελληνικού Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής 16ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος στην Πάφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • G.N.Badaloukas,A.P.Giaka,G.A.Papadopoulos&B.G. Badalouka “A strengthening model for concrete frames using diagonal tendons” Eleventh European Concrete on Earthquake Engineering Paris 1998
 • B.G.Badalouka,G.A.Papadopoulos,G.N. Badaloukas “An experimental studie of prestress beam by means of optical methods” Third national confrernce on computational mechanics university of Thessaly 24-26/6/1999 Bolos Greece
 • Papachristidis, G. Badaloykas, B. Badaloyka “Experimetal Verification of Shear Wall Modeling using finite element analysis” 6th National Congress of Mechanics (Thessaloniki 2001)
 • Α. Παπαχρηστίδης, Γ. Βαδαλούκας, Β. Βαδαλούκα “Συγκριτική Αξιολόγηση Προσομοιωμάτων για Τοιχεία και Πυρήνες Κτηρίων με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων και με Πειραματικά Αποτελέσματα” 2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής (Θεσσαλονίκη 2001)
 • Βαδαλούκας Γ. Ν. , Παπαχρηστίδης Α. Γ., Ευαγγελοπούλου Ε. Α. “Μοντέλο Προσομοίωσης Δοκού Οπλισμένου Σκυροδέματος με Πεπερασμένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέμνουσα” 14ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 15-17 Οκτωβρίου 2003, Κώς

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

 • Ιδρυτής της πρώτης επιτροπής σμηνιτών και αντιπρόεδρος της το 1985
 • Εκλεγμένος στην αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στις εκλογές ΤΕΕ 1994 και 1997.
 • Μέλος επιτροπής της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό.
 • Μέλος επιτροπής της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.
 • Εκλεγμένο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Τεχνικού Λογισμικού 2003 και 2004.
 • Εκλεγμένος στο Διοικητικό συμβούλιο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε. από το 2003 έως 2006.
 • Εκλεγμένος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας του ΤΕΕ από το 2002 έως 2006.
 • Αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΕ Ελληνικού τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής.
 • Εκλεγμένος στην Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού το 2010
 • Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής 2010
 


Εδρα

3DR Engineering Software
Λ. Κηφισίας 340 (έναντι Υγεία)
152 33 Χαλάνδρι
Τηλ +30 211 7702197
Fax +30 211 7702198
email: info@3dr.eu

Συνεργασίες

CASEC

CASE Center, Georgia Tech, Atlanta, USA FINE Ltd
AuDeSy, Nicosia, Cyprus
FINE Ltd

FINE Civil Engineering Software, Czech Republic  progesoft Ltd
progeSOFT, Como, Italia