Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Γενικά θέματα για Πολιτικούς Μηχανικούς

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Κυρ Ιούλ 01, 2018 8:44 pm

Επιστημονικό άρθρο του Γιάννη Λυμπέρη για την αντισεισμική τεχνολογία των κατασκευών.

Όταν ένα υποστύλωμα δέχεται κάμψη η μία του πλευρά θλίβεται και η άλλη εφελκύεται.
Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει για δύο λόγους α) Συμβαίνει είτε γιατί είναι υψίκορμο και δέχεται πολλά εγκάρσια φορτία στο ανώτατο άκρο του ή γιατί β) δέχεται πλάγιες φορτίσεις. Για να αντιμετωπίσουμε την κάμψη προερχόμενη από τα εγκάρσια φορτία απλά μπορούμε να αυξήσουμε την διατομή του και δεν θα έχουμε κάμψη. Δηλαδή αντί υποστύλωμα μπορούμε να τοποθετήσουμε στην θέση του ένα τοίχωμα. Το τοίχωμα θεωρείτε άκαμπτο και η μεγάλη κάμψη δεν υφίσταται πια. Ένα τοίχωμα αναλαμβάνει επιτυχώς χωρίς να εμφανίζεται η κάμψη τόσο τα εγκάρσια όσο και τα πλάγια φορτία. Που είναι το πρόβλημα? Ένα τοίχωμα μπορεί μεν να μην λυγίζει τον κορμό του γιατί είναι άκαμπτο αλλά κατεβάζει μεγάλες ροπές στην βάση η οποία συνδέεται με την πεδιλοδοκό. Η πεδιλοδοκός καθώς και οι δοκοί που είναι συνδεδεμένοι στους κόμβους καθ ύψος με το τοίχωμα δέχονται από την στροφή του πολύ μεγάλες ροπές οι οποίες παραμορφώνουν τον κορμό τους δημιουργώντας πάνω τους μία κάμψη. Αν αυτή η κάμψη - μετατόπιση είναι μικρή μέσα στην ελαστική περιοχή παραμόρφωσης η ενέργεια της ροπής του τοιχώματος αποθηκεύεται στον κορμό τους και εκτονώνεται ( επιστρέφει ) προς την αντίθετη κατεύθυνση ακριβώς όπως εκτονώνεται το ελατήριο. Αν όμως η ενέργεια της ροπής που κατεβάζει το τοίχωμα είναι πολύ μεγάλη τότε και η κάμψη πάνω στον κορμό της πεδιλιδοκού και της δοκού θα είναι πολύ μεγάλη ( έξω από την ελαστική μετατόπιση ) δημιουργώντας ανελαστικές μετατοπίσεις κάμψης οι οποίες σπάνε τον κορμό του. Βασικά οι δοκοί και η πεδιλοδοκός της βάσης αντιδρούν στην ροπή ανατροπής του υποστυλώματος δημιουργώντας αντιρροπές πριν σπάσουν. Δυστυχώς αυτές οι αντιρροπές δεν επαρκούν να εξισώσουν την ροπή ανατροπής που κατεβάζει το τοίχωμα σε έναν μεγάλο σεισμό με αποτέλεσμα να σπάνε οι δοκοί και ο πεδιλοδοκός μετά από μία μεγάλη στροφή που δέχονται επάνω στον κορμό τους. Για να σταματήσουμε αυτήν την παραμόρφωση των κορμών των δοκών και της πεδιλοδοκού πρέπει να σταματήσουμε την στροφή του τοιχώματος.
Αυτή η στροφή του τοιχώματος δημιουργείται από δύο μεγάλες δυνάμεις εφαρμοζόμενες στα δύο του άκρα πάνω - κάτω οι οποίες έχουν αντίθετη κατεύθυνση. Η μία δύναμη στο κάτω άκρο προέρχεται από την μετατόπιση που επιβάλει ο σεισμός στην βάση του και η άλλη στο ανώτερο άκρο του προέρχεται από την αδράνεια της πλάκας. Από αυτή την στροφή του τοιχώματος δημιουργούνται από την μία του πλευρά καθοδικές δυνάμεις και από την άλλη του πλευρά ανοδικές δυνάμεις ακριβώς όπως όταν στρίβουμε το τιμόνι του αυτοκινήτου. Οι καθοδικές δυνάμεις μετατρέπονται σε δυνάμεις θλίψης καθώς έρχονται σε αντίθεση με το έδαφος. Οι ανοδικές δυνάμεις μετατρέπονται σε δυνάμεις εφελκυσμού διότι έρχονται σε αντίθεση με τα στατικά φορτία.
Εδώ έρχεται η πατέντα να δώσει λύσεις. Η πατέντα βασικά πακτώνει τα ανώτατα άκρα του τοιχώματος με το έδαφος
1) Λύση
Ο εφελκυσμός για να δημιουργηθεί χρειάζεται δύο δυνάμεις αντίθετης κατεύθυνσης και στην περίπτωση του τοιχώματος χρειάζεται τις ανοδικές εντάσεις και της αντίθετης κατεύθυνσης καθοδικές εντάσεις των στατικών φορτίων.
Η πατέντα παίρνει αυτές τις ανοδικές εντάσεις από το ανώτατο άκρο του τοιχώματος και τις στέλνει μέσω του μηχανισμού μέσα στο έδαφος. Οπότε δεν υπάρχουν πια οι ανοδικές δυνάμεις στην μία πλευρά του τοιχώματος οπότε δεν υφίσταται πια ο εφελκυσμός. Το τοίχωμα δέχεται μόνο θλίψη στα δύο του αντικριστά πάνω - κάτω άκρα.
2) Λύση
Η δυνάμεις ροπής ανατροπής - στροφής που εφαρμόζει ο σεισμός και η αδράνεια της πλάκας στο τοίχωμα παραλαμβάνονται από τον μηχανισμό ευρισκόμενος στο ανώτατο άκρο του τοιχώματος και μεταφέρονται μέσα στο έδαφος. Αν δεν υπάρχει η πάκτωση δώματος εδάφους οι δυνάμεις αυτές μεταφέρονται μέσο των ροπών πάνω στους κορμούς των δοκών και των πεδιλοδοκών και τους σπάνε. Οπότε η πάκτωση των ανώτερων άκρων του τοιχώματος με το έδαφος σταματούν την στροφή του οπότε και τις ροπές πάνω στους κόμβους. Ακόμα σταματούν και την κάμψη γιατί δεν υφίσταται πλέον εφελκυσμός στην μία του πλευρά.
3) Λύση
Ο μοχλοβραχίονας του τοιχώματος κατεβάζει μεγάλες ροπές στην βάση διότι στην βάση συγκεντρώνονται τόσο η καθοδικές όσο και οι ανοδικές εντάσεις. Με την ευρεσιτεχνία δεν συμβαίνει αυτό διότι οι ανοδικές δυνάμεις παραλαμβάνονται από το δώμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια υπομόχλιο, οπότε δεν υπάρχει κρίσιμη περιοχή αστοχίας, δεν υπάρχει ποια ο μηχανισμός ορόφου.
4) Λύση
Κατά τον συντονισμό έχουμε αύξηση του πλάτους ταλάντωσης στα ανώτατα άκρα των κατασκευών και αν δεν υπάρχουν δυνάμεις απόσβεσης η ταλάντωση θα γίνει τόσο μεγάλη που θα σπάσει την φέρουσα δομή της κατασκευής. Με την ευρεσιτεχνία δεν υπάρχει πια συντονισμός γιατί παρεμποδίζετε από τον μηχανισμό σε κάθε κύκλο φόρτισης το αυξητικό πλάτος ταλάντωσης.
5) Λύση
Εκτός από τις τέμνουσες που δημιουργούνται από την ροπή ανατροπής του τοιχώματος καθώς και από της αντίθετης κατεύθυνσης αντιρροπές των δοκών και πεδιλοδοκών υπάρχουν και οι οριζόντιες τέμνουσες. Αν με τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας δημιουργήσουμε εγκάρσια προένταση πάνω στα τοιχώματα αυξάνουμε την ικανότητα του τοιχώματος ως προς τις τέμνουσες. Από την άλλη η προένταση έχει ευεργετικά αποτελέσματα καθώς βελτιώνει την τροχιά του λοξού εφελκυσμού, μεγαλώνει την ενεργό διατομή, και επαναφέρει το τοίχωμα στην αρχική του θέση μειώνοντας καθ αυτός τον τρόπο την εμφάνιση των ρωγμών
6) Λύση.
Τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστή την πάκτωση του μηχανισμού της ευρεσιτεχνίας στο έδαφος και την καθιστά παγκοσμίως την ισχυρότερη πάκτωση πάνω σε μαλακά εδάφη.
Είναι η μόνος μηχανισμός παγκοσμίως ο οποίος εξασκεί πολύ μεγάλες απεριόριστες σε ένταση αξονικές πιέσεις προς τα πρανή της γεώτρησης με σκοπό να πετύχει 1) μεγαλύτερη πρόσφυση με το έδαφος 2) συμπύκνωση των μαλακών πρανών της γεώτρησης για την δημιουργία μεγάλης ζώνης επιρροής αντίδρασης του εδάφους ως προς τις ανοδικές και τις καθοδικές εντάσεις του μηχανισμού 3) την δημιουργία βαθουλωμάτων καθ ύψος λόγο συμπίεσης που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό εγκλωβισμού του σκυροδέματος ανάμεσα στους θύλακες για μεγαλύτερη αντίδραση.
Όλα αυτά εξασφαλίζουν μία πολύ ισχυρή θεμελίωση ακόμα και πάνω σε μαλακό έδαφος. Εξασφαλίζουν ότι ο μηχανισμός θα αντεπεξέλθει επιτυχώς ως προς την παραλαβή των ανοδικών και καθοδικών εντάσεων που εμφανίζονται κάτω από το πέλμα της βάσης κατά το λίκνισμα του σεισμού. Βασικά η πάκτωση των άνω άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος περιορίζει τις μεγάλες μετατοπίσεις της ανωδομής οι οποίες είναι υπεύθυνες για όλες τις εντάσεις και αστοχίες.
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 316
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Πέμ Σεπ 06, 2018 8:51 pm

Πως καταργούμε με βάση τις μετακινήσεις την παραμόρφωση την καμπτική συμπεριφορά την διαρροή και αστοχία σε συγκεκριμένες κρίσιμες περιοχές μελών οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και πως μπορούμε να βελτιώσουμε την διατμητική τους αντοχή?
Απάντηση. Περιορίζοντας τις μετατοπίσεις των τοιχωμάτων υπεύθυνες για όλες τις πάρα πάνω εντάσεις.
Ερώτηση. Πως το κατορθώνουμε αυτό?
Απάντηση Πακτώνοντας τα ανώτατα άκρα τους με το έδαφος.
Ερώτηση. Πως μπορούμε να βελτιώσουμε την διατμητική τους αντοχή?
Απάντηση. Με την επιβολή θλίψης στις διατομές στα πλαίσια της επαλληλίας.
Γενικός η πάκτωση των κόμβων της ανώτατης στάθμης με το έδαφος περιορίζει τις μετατοπίσεις υπεύθυνες για όλες τις εντάσεις
Ερώτηση. Που οδηγούνται οι ανοδικές εντάσεις των τοιχωμάτων προερχόμενες από την κάμψη και την στροφή τους ?
Απάντηση Παραλαμβάνονται από τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας από το δώμα και εκτρέπονται οδηγούμενες ( μέσο του τένοντα ο οποίος διαπερνά ελεύθερος το τοίχωμα μέσα από σωλήνα ) μέσα στο έδαφος, αφαιρώντας αυτές τις εντάσεις από τα μέλη του οπλισμένου σκυροδέματος.
Ερώτηση. Τι εντάσεις δέχεται με αυτήν την μέθοδο οπλισμού το τοίχωμα?
Απάντηση Μόνο εντάσεις θλίψης στα άκρα πάνω κάτω. Οι εντάσεις εφελκυσμού δεν υφίστανται πια διότι τις παραλαμβάνει ο ελεύθερος τένοντας και τις στέλνει μέσα στο έδαφος.
Ερώτηση. Πως η πάκτωση κατορθώνει να αναλαμβάνει ανοδικές και καθοδικές εντάσεις?
Απάντηση Ο μηχανισμός είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε να μετατρέπει την εγκάρσια έλξη σε πίεση προς τα πρανή της γεώτρησης όπου είναι τοποθετημένος.
Αυτή η πίεση μεγαλώνει την πρόσφυση και την τριβή οπότε και την ισχυρή πάκτωση στα πρανή ως προς τις ανοδικές εντάσεις. Διατηρώντας αυτήν την ένταση γεμίζουμε την οπή της γεώτρησης με ένεμα για να δημιουργήσουμε έναν πάσσαλο για την παραλαβή και των καθοδικών εντάσεων. Εφαρμόζετε αρχικά μεγάλη ισχυρή προένταση μεταξύ της επιφάνειας θεμελίωσης και του μηχανισμού αγκύρωσης ώστε να εφαρμόσουμε ισχυρή πάκτωση χωρίς να επιβαρύνουμε την κατασκευή με φορτία. Αφού διασφαλίσουμε την ισχυρή πάκτωση στο έδαφος έχουμε την δυνατότητα να εφαρμόσουμε μία δεύτερη μικρότερη σε ένταση προένταση - έλξη του τένοντα στο δώμα για να βελτιώσουμε την διατμητική αντοχή του τοιχώματος. Εικόνα
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 316
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Τετ Σεπ 26, 2018 1:19 pm

Επιστημονικό Τεχνικό Περιοδικό Μεταλλικές Κατασκευές.
Τεύχος 1 του 2018 Περιέχει νέο άρθρο μου για την ευρεσιτεχνία με τίτλο
Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

https://lookaside.fbsbx.com/file/%CE%BC ... -IawXK5w8Q

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ
Με την μέθοδο σχεδιασμού, πάκτωσης των κόμβων της ανώτατης στάθμης με το έδαφος ευελπιστώ να εκτρέψω τις πλάγιες αδρανειακές εντάσεις του σεισμού σε πιο ισχυρές περιοχές από αυτές τις περιοχές που οδηγούνται σήμερα. Αυτές οι ισχυρές περιοχές έχουν την ικανότητα να παραλαμβάνουν αυτές τις εντάσεις ( προλαμβάνοντας και αποτρέποντας τις σχετικές μετατοπίσεις (δηλ τα drifts) και άρα η ένταση που αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον φορέα είναι περιορισμένη ) και να τις επιστρέφουν μέσα στο έδαφος από όπου και προήλθαν αφαιρώντας καθ αυτόν τον τρόπο μεγάλες εντάσεις και αστοχίες πάνω από τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου εξασφαλίζοντας συγχρόνως μία πιο ισχυρή φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό διαστασιολόγισης των τοιχωμάτων και την τοποθέτηση τους σε κατάλληλες θέσεις αποτρέπουμε τον στρεπτοκαμπτικό λυγισμό που εμφανίζεται σε ασύμμετρες, μεταλλικές και υψίκορμες κατασκευές.
Ο σεισμός είναι μια δύναμη μετατόπισης της βάσης των τοιχωμάτων η οποία σε συνδυασμό με την αντίθετη κατεύθυνσης δύναμη της αδράνειας της κατασκευής περιστρέφει τα τοιχώματα γύρω από την άρθρωση της βάσης παραμορφώνοντας τους κορμούς των δοκών με τους οποίους συνδέονται στον κόμβο μέχρι να σπάσουν. Για να σταματήσει η περιστροφή των τοιχωμάτων χρειάζεται να αντλήσουμε ενέργεια από την εξωτερική πηγή του εδάφους και να την μεταφέρουμε ελεύθερη στο ανώτατο άκρο του με σκοπό να σταματήσει την περιστροφή τους. Βασικά παραλαμβάνουμε τις ανοδικές εντάσεις της στροφής του τοιχώματος από το ανώτατο άκρο του πριν αυτές μεταφερθούν πάνω στα μέλη του φέροντα οργανισμού και τις επιστρέφουμε μέσα στο έδαφος από όπου και προήλθαν. Αυτή είναι η λύση για τον σεισμό.
Όπως βλέπετε στο σχέδιο... Ο σεισμός δίνει επιτάχυνση μετατόπισης Α και η πλάκα αδράνεια Β αυτές οι εντάσεις δημιουργούν την στροφή Γ Το τοίχωμα παραλαμβάνει την αδράνεια Β από το δώμα και την κατεβάζει διαγώνια όπως δείχνουν τα βελάκια ( 1 ) κάτω στην άρθρωση Στην άρθρωση υπάρχει περιστροφή και δημιουργεί ανοδικές εντάσεις αυτές που δείχνουν τα βελάκια ( 2 ) οι οποίες καταλήγουν στο άνω άκρο του τοιχίου ( 3 ) Ο μηχανισμός τις παραλαμβάνει από το άνω άκρο και τις στέλνει μέσα στο έδαφος όπως δείχνουν τα βελάκια ( 3 ) Κατ αυτόν τον τρόπο σταματάμε την στροφή του τοιχώματος προερχόμενη από την ροπή ανατροπής που επιφέρει την κάμψη του κορμού του και το ανασήκωμα του πέλματος της βάσης του. Ερώτηση. Αν σταματήσουμε την την ροπή ανατροπής που επιφέρει την κάμψη του κορμού του και το ανασήκωμα του πέλματος της βάσης του τότε θα υπάρχει παραμόρφωση και εντάσεις στην δοκό και την πεδιλοδοκό? Απάντηση ... φυσικά όχι
Αυτό που σας είπα τώρα δεν είναι κάτι νέο. Είναι η λειτουργία της βίδας. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια έχουν ξοδέψει πάνω στην έρευνα των αντισεισμικών κατασκευών και ξοδεύουν ακόμα... για να βρουν αυτό που σας είπα.... αμέτρητα.
Κανένας όμως δεν έχει την ευαισθησία να βοηθήσει την έρευνα αυτής της απλής και συγχρόνως μεγάλης ιδέας που θα σώσει περιουσίες με το περιεχόμενό τους και κυρίως εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές... .
Αυτά. Εικόνα
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 316
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Παρ Νοέμ 09, 2018 10:30 pm

ΠΩΣ ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ
Ο μηχανισμός της της παρούσας εφεύρεσης και η μέθοδος έχουν ως κύριο σκοπό την ασφάλεια των δομικών κατασκευών από τον σεισμό και τους δυνατούς ανέμους. Αυτό επιτυγχάνεται με την πάκτωση των άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος. Ο μηχανισμός αποτελείται από ένα συρματόσχοινο το οποίο διαπερνά ελεύθερο στο κέντρο τα κάθετα στοιχεία στήριξης της δομικής κατασκευής, καθώς και το μήκος μιας γεώτρησης, κάτω απ’ αυτά και πακτώνεται στα δύο άκρα. Με την μέθοδο σχεδιασμού, πάκτωσης της στάθμης των ανωτάτων άκρων των τοιχωμάτων με το έδαφος με τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας ευελπιστώ να εκ τρέψω τις πλάγιες αδρανειακές εντάσεις της κατασκευής σε πιο ισχυρές περιοχές από αυτές τις περιοχές που οδηγούνται σήμερα. Αυτές οι ισχυρές περιοχές έχουν την ικανότητα να παραλαμβάνουν αυτές τις εντάσεις προλαμβάνοντας και αποτρέποντας τις σχετικές μετατοπίσεις (δηλ τα drifts) και άρα η ένταση που αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον φορέα είναι περιορισμένη και να τις επιστρέφουν μέσα στο έδαφος από όπου και προήλθαν αφαιρώντας καθ αυτόν τον τρόπο μεγάλες εντάσεις και αστοχίες πάνω από τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής εξασφαλίζοντας συγχρόνως μία πιο ισχυρή φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό διαστασιολόγισης των τοιχωμάτων και την τοποθέτηση τους σε κατάλληλες θέσεις αποτρέπουμε τον στρεπτοκαμπτικό λυγισμό που εμφανίζεται σε ασύμμετρες, μεταλλικές και υψίκορμες κατασκευές.
Ο σεισμός είναι μια δύναμη μετατόπισης της βάσης των τοιχωμάτων η οποία σε συνδυασμό με την αντίθετη κατεύθυνσης δύναμη της αδράνειας της κατασκευής περιστρέφει τα τοιχώματα γύρω από την άρθρωση της βάσης παραμορφώνοντας τους κορμούς των δοκών με τους οποίους συνδέονται στον κόμβο μέχρι να σπάσουν. Για να σταματήσει η περιστροφή των τοιχωμάτων χρειάζεται να αντλήσουμε ενέργεια από την εξωτερική πηγή του εδάφους και να την μεταφέρουμε ελεύθερη στο ανώτατο άκρο του με σκοπό να σταματήσει την περιστροφή τους. Βασικά παραλαμβάνουμε τις ανοδικές εντάσεις της στροφής του τοιχώματος από το ανώτατο άκρο του πριν αυτές μεταφερθούν πάνω στα μέλη του φέροντα οργανισμού και τις επιστρέφουμε μέσα στο έδαφος από όπου και προήλθαν. Το σκυρόδεμα αντέχει στην θλίψη 12 φορές περισσότερο από ότι αντέχει σε εφελκυσμό. Όπως οπλίζουν το σκυρόδεμα σήμερα οι πολιτικοί μηχανικοί κατά τον σεισμό στο υποστύλωμα δημιουργείτε μια κάμψη. Κατά την κάμψη το υποστύλωμα λυγίζει και η μία παρειά του θλίβεται και η άλλη εφελκύεται. Κάπου όταν ζοριστεί σπάει. Υπάρχει λόγος που σπάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και ο λόγος είναι ότι σε αυτό το σημείο συγκεντρώνονται όλες οι εντάσεις των δύο πλευρών του αυτή της θλίψης και εφελκυσμού. Αυτή η περιοχή βασικά είναι η κρίσιμη περιοχή αστοχίας και την προκαλεί η μεγάλη συγκέντρωση των εντάσεων. Θα ήταν καλό αν το υποστύλωμα δεν είχε αυτό το πρόβλημα δηλαδή θα ήταν καλό αυτές οι εντάσεις να μην συγκεντρωνόντουσαν σε μία περιοχή αλλά να διαχέονταν σε περισσότερες περιοχές της διατομής του διότι καθ αυτόν τον τρόπο θα είχε περισσότερη αντοχή και δεν θα είχαμε αστοχία. Τι φταίει και συμβαίνει αυτό το φαινόμενο? Φταίει ο τρόπος που τοποθετούμε τον οπλισμό. Ο κύριος οπλισμός του χάλυβα δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το σκυρόδεμα. Πρέπει να περνά ελεύθερος μέσα από μια σωλήνα και να πακτώνεται στο δώμα με μία βίδα. Γιατί τι θα κερδίσουμε με αυτό? Θα κερδίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν θα υπάρχει πια η περιοχή αστοχίας διότι το υποστύλωμα δεν θα λυγίζει οπότε δεν θα υπάρχει εφελκυσμός στην μια του παρειά. Πως γίνετε αυτό? Την ώρα που πάει να λυγίσει μεγαλώνει δηλαδή εφελκύεται η μία του παρειά. Η πάκτωση μεταξύ των ανώτατων άκρων του τοιχώματος με το έδαφος με τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας εμποδίζει την επιμήκυνση της μιας του παρειάς οπότε δεν λυγίζει και δεν υπάρχει πια η συγκέντρωση των εντάσεων σε ένα συγκεκριμένο σημείο αστοχίας. Και που εκτρέπονται αυτές οι ανοδικές εντάσεις ???
Εκτρέπονται στο άνω άκρο του υποστυλώματος που έχουμε την πάκτωση. Αυτό είναι το δεύτερο καλό διότι η πάκτωση του τένοντα στο δώμα δημιουργεί μία αντίδραση στο σκυρόδεμα του υποστυλώματος δηλαδή το συνθλίβει εμποδίζοντας αυτό να επιμηκυνθεί. Δηλαδή τώρα οι εντάσεις που δέχεται ο κορμός του σκυροδέματος του τοιχώματος είναι μία θλίψη στο δώμα και μία στην βάση. Κανέναν εφελκυσμό καμία κρίσιμη περιοχή αστοχίας. Το σκυρόδεμα αντέχει την θλίψη και κατ αυτόν τον τρόπο λύσαμε το πρόβλημα αστοχίας.
Δηλαδή κάναμε την κατασκευή να αντέχει περισσότερο στον σεισμό.
Η κάμψη του υποστυλώματος και του τοιχώματος ευθύνεται για την κάμψη και της δοκού διότι ενώνονται στον κόμβο Το ίδιο υπεύθυνο για την παραμόρφωση των δοκών είναι και το ανασήκωμα της μίας πλευράς του πέλματος της βάσης του και συμβαίνει από την στροφή ανατροπής του υποστυλώματος Αν η κάτω πάκτωση του ελεύθερου τένοντα του υποστυλώματος γίνει μέσα στην βάση δεν σταματάμε την παραμόρφωση των κόμβων. Αν όμως η κάτω πάκτωση του τένοντα γίνει μέσα στο έδαφος τότε σταματήσαμε όλες τις ροπές στους κόμβους οι οποίες υφίστανται και από την κάμψη του κορμού του υποστυλώματος αλλά και από την ανάκληση της βάσης του..Όπως βλέπετε στο σχέδιο... Ο σεισμός δίνει επιτάχυνση μετατόπισης Α και η πλάκα αδράνεια Β αυτές οι εντάσεις δημιουργούν την στροφή Γ Το τοίχωμα παραλαμβάνει την αδράνεια Β από το δώμα και την κατεβάζει διαγώνια όπως δείχνουν τα βελάκια ( 1 ) κάτω στην άρθρωση Στην άρθρωση υπάρχει περιστροφή και δημιουργεί ανοδικές εντάσεις αυτές που δείχνουν τα βελάκια ( 2 ) οι οποίες καταλήγουν στο άνω άκρο του τοιχίου ( 3 ) Ο μηχανισμός τις παραλαμβάνει από το άνω άκρο και τις στέλνει μέσα στο έδαφος όπως δείχνουν τα βελάκια ( 3 ) Κατ αυτόν τον τρόπο σταματάμε την στροφή του τοιχώματος προερχόμενη από την ροπή ανατροπής που επιφέρει την κάμψη του κορμού του και το ανασήκωμα του πέλματος της βάσης του. Ερώτηση. Αν σταματήσουμε την την ροπή ανατροπής που επιφέρει την κάμψη του κορμού του και το ανασήκωμα του πέλματος της βάσης του τότε θα υπάρχει παραμόρφωση και εντάσεις στην δοκό και την πεδιλοδοκό? Απάντηση ... φυσικά όχι
Ο τένοντας περνά μέσα από μια πλαστική σωλήνα ώστε να ακυρώσουμε την συνάφεια. Η συνάφεια κάνει τρία πράγματα που δεν είναι καλά α) Κατεβάζει ροπές στην βάση. β) ταλαιπωρεί το σκυρόδεμα με διατμητικές αξονικές εντάσεις στην διεπιφάνεια σκυροδέματος χάλυβα. γ) δημιουργεί κρίσιμη περιοχή αστοχίας . Με την μέθοδο που λέω Δεν υπάρχει πια η κρίσιμη περιοχή αστοχίας, διότι οι εντάσεις κατανέμονται στο άνω και κάτω άκρο του τοιχώματος υπό μορφή θλίψης. Το σκυρόδεμα αντέχει πολύ την θλίψη οπότε κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει εφελκυσμός στο σκυρόδεμα του τοιχώματος διότι τον παραλαμβάνει ο τένοντας από το άνω άκρο του και τον στέλνει μέσα στο έδαφος Χωρίς να υπάρχει εφελκυσμός του ενός άκρου του τοιχώματος δεν υπάρχει κάμψη ούτε ανασήκωμα του πέδιλου της βάσης ούτε ροπές στους κόμβους
Εικόνα
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 316
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Σάβ Νοέμ 24, 2018 7:15 pm

Εικόνα
Ας εξετάσουμε σήμερα τα βασικά πλεονεκτήματα της ευρεσιτεχνίας έναντι του σημερινού αντισεισμικού σχεδιασμού ο οποίος χρησιμοποιεί τον μηχανισμό της συνάφειας ως μέσον συνεργασίας του χαλύβδινου οπλισμού και του σκυροδέματος ενώ η ευρεσιτεχνία χρησιμοποιεί ως δευτερεύοντα οπλισμό την συνάφεια και πρωτεύοντα οπλισμό την ελεύθερη διέλευση του χαλύβδινου οπλισμού μέσα από σωλήνες ευρισκόμενες μέσα στα εγκάρσια τοιχώματα και υποστυλώματα πακτώνοντας τα δύο άκρα του στο έδαφος και στην ανώτατη στάθμη τους.
Υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα της μεθόδου οπλισμού που χρησιμοποιεί η ευρεσιτεχνία εν σχέση με τον μηχανισμό της συνάφειας διότι λύνει όλα τα υπάρχοντα προβλήματα που εμφανίζει ο μηχανισμός αυτός στον σεισμό και είναι πολλά και αξεπέραστα μέχρι σήμερα.
Τα προβλήματα που δημιουργεί ο μηχανισμός της συνάφειας είναι τα εξής.
1) Δημιουργεί κάμψη στο υποστύλωμα που αυτό σημαίνει ότι
μετατρέπει τα υποστυλώματα και τα τοιχώματα σε μοχλοβραχίονες με υπομόχλιο πολλαπλασιάζοντας τις εντάσεις στην θέση υπομόχλιο, δημιουργώντας καθ αυτόν τον τρόπο κρίσιμες περιοχές αστοχίας κατά κύριο λόγο στα τοιχώματα του πρώτου ορόφου ( κοντά στην βάση ) αλλά και σε πολλά άλλα κομβικά σημεία.
2) Μεταφέρει ροπές στους κορμούς των δοκών κάμπτοντας τους και σπάζοντας τους.
3) Δημιουργεί διαφορά δυναμικού συνάφειας στις εντάσεις εφελκυσμού στην μία παρειά του τοιχώματος που εφελκύεται
4) Χρησιμοποιεί πάρα πολύ οπλισμό ενώ θα μπορούσαμε με λιγότερο οπλισμό να παραλάβουμε μεγαλύτερα φορτία. ..........................................................................................
Απαντήσεις και λύσεις των προβλημάτων με την μέθοδο και τον μηχανισμό της ευρεσιτεχνίας.
Κάμψη Όταν υπάρχει κάμψη στο υποστύλωμα η μία του παρειά θλίβεται η άλλη εφελκύεται. Όταν καταργήσουμε τον εφελκυσμό απλά θα υπάρχει μόνο θλίψη και ουδεμία κάμψη.Το ερώτημα είναι πως καταργούμε τον εφελκυσμό ?
Για να πούμε πως καταργούμε τον εφελκυσμό πρέπει να πούμε τι είναι ο εφελκυσμός και πως δημιουργείτε στο υποστύλωμα. Ο εφελκυσμός δημιουργείτε από δύο αντίθετες ή αντίρροπες δυνάμεις. Όταν λέμε δύο και αντίθετες σημαίνει ότι πρέπει κάπου αυτές οι δυνάμεις να διαχωρίζονται σε δεξιές και αριστερές ή στην ροπή σε δεξιόστροφες και αριστερόστροφες ροπές. Το σημείο διαχωρισμού είναι αυτό που αστοχεί πρώτο διότι καταπονείται περισσότερο και ονομάζεται κρίσιμη περιοχή αστοχίας. Αυτό το σημείο διαχωρισμού δεν είναι σταθερό σε ένα σημείο αλλά προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες. Αν έχουμε ένα υποστύλωμα που το κάτω άκρο του είναι πακτωμένο αυτή η κρίσιμη περιοχή αστοχίας θα είναι πλησίον τις πάκτωσης δηλαδή εκεί που αρχίζει το υποστύλωμα να είναι ελαστικό. Αν λυγίσουμε μία βέργα με τα χέρια μας η κρίσιμη περιοχή αστοχίας θα είναι στο κέντρο της βέργας. Στον υποστύλωμα η παρειά που εφελκύεται μεγαλώνει ενώ η παρειά που θλίβεται παραμένει σταθερή ( διότι τα στερεά δεν συμπιέζονται ) Πως σταματάμε αυτή την επιμήκυνση? Πως εξαλείφουμε εντελώς την κρίσιμη περιοχή αστοχίας? Πως σταματάμε τις αντίρροπες ροπές στους κόμβους οι οποίες αντιδρούν στην ροπή ανατροπής του υποστυλώματος? Πως σταματάμε τον πολλαπλασιασμό των εντάσεων των ροπών στην κρίσιμη περιοχή αστοχίας κοντά στην βάση που δημιουργείτε από τον τεράστιο μοχλοβραχίονα του υποστυλώματος με υπομόχλιο μεταξύ της ελαστικής και άκαμπτης περιοχής του κορμού του?
Απάντηση
Τα σταματάμε όλα αυτά αναλαμβάνοντας τις ανοδικές εντάσεις της κάμψης από το άνω άκρο του υποστυλώματος και τις μεταφέρουμε μέσα στην γη. Για να συμβεί αυτό χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις μεθοδολογίας και έναν μηχανισμό. Για την μεταφορά χρειαζόμαστε έναν τένοντα με πάκτωση στα δύο του άκρα ο οποίος δεν πρέπει να συνεργάζεται με το σκυρόδεμα με τον μηχανισμό της συνάφειας.
Και γιατί να μην συνεργάζεται?
Γιατί όταν συνεργάζεται δημιουργεί κρίσιμη περιοχή αστοχίας την οποία δεν την θέλουμε.
Και τι γίνεται όταν ο τένοντας περνάει ελεύθερος τον κορμό του υποστυλώματος μέσα από σωλήνα ?
Αυτό που συμβαίνει είναι απλά να εμποδίζει την επιμήκυνση της μιας παρειάς του υποστυλώματος στο δώμα συνθλίβοντας την άνοδό του. Το άνω άκρο της παρειάς του υποστυλώματος όταν περιστρέφεται λόγο κάμψης ή λόγο του ανασηκώματος - ανάκλησης του πέλματος της βάσης του ανασηκώνεται όπως και η βάση του. Αυτό το ανασήκωμα της άκρης του υποστυλώματος σταματά η ευρεσιτεχνία και τα έχει θεραπεύσει όλα. Αυτή είναι η λύση στα προβλήματα του σεισμού. Αν το υποστύλωμα είναι τοίχωμα ακόμα καλύτερα γιατί αυτό το ανασήκωμα στην μία του άκρη είναι μεγαλύτερο οπότε αυξάνει η απόδοση της ευρεσιτεχνίας. Αν πακτώσουμε το τοίχωμα στα δύο του άκρα το έχουμε ακινητοποιήσει 100% και μαζί με αυτό και τις παραμορφώσεις οι οποίες είναι η συνάρτηση των αστοχιών. Τώρα γιατί δεν χρειαζόμαστε πολύ οπλισμό με την μέθοδο αυτή. Όταν τραβάμε δέκα άνθρωποι ένα σκηνή από την μία του άκρη και ένας από την άλλη φυσικό είναι η συνάφεια του χεριού του ενός ανθρώπου να νικηθεί από την συνάφεια των δέκα χεριών. Το ίδιο γίνεται στην κρίσιμη περιοχή αστοχίας του υποστυλώματος πάνω στον κορμό του όπου διαχωρίζονται οι δυνάμεις. Η συνάφεια του κάτου μέρους είναι μικρότερη αυτή του επάνω με αποτέλεσμα να τραβιέται ο χάλυβας μέσα από το σκυρόδεμα ακυρώνοντας την πραγματική ένταση που μπορεί να αντέξει.
Αυτό δεν συμβαίνει με την μέθοδο της ευρεσιτεχνίας διότι δεν υπάρχει κρίσιμη περιοχή κοντά στην βάση διότι ο τένοντας επεκτείνεται στα βάθη της γεώτρησης όπου και είναι πακτωμένος και διότι δεν υπάρχει συνάφεια η οποία δημιουργεί την κρίσιμη περιοχή που είναι μηχανισμός αστοχίας. Από την άλλη δεν υφίσταται πλέον ο μοχλοβραχίονας της κολόνας με την μέθοδο πάκτωσης των ανώτερων άκρων με την γη. Οπότε δεν υπάρχουν και μεγάλες εντάσεις. Υπάρχει μόνο θλίψη στο άνω άκρο του υποστυλώματος και θλίψη στο αντικριστό κάτω άκρο του.
Δεν υφίσταται πλέον εφελκυσμός στην παρειά του σκυροδέματος του τοιχώματος ούτε παραμόρφωση των κόμβων.
Μεγάλες εντάσεις μπορεί να υπάρχουν και απο τα στατικά φορτία.
Στατικά φορτία = θλίψη Αντιμετώπιση. Αύξηση της ποιότητας σκυροδέματος, αύξηση της διατομής σκυροδέματος ( αντί υποστυλώματα τοποθετούμε τοιχώματα ) αύξηση των τσερκιών ώστε να δημιουργηθούν κλωβοί σκυροδέματος και μετά κανένα πρόβλημα διότι πιάσαμε και κάμψη και θλίψη.

ΙΔΙΟΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η περίοδος του εδάφους που συμπίπτει με τη φυσική περίοδο του κτηρίου ( ιδιοπερίοδος ) μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την επιτάχυνση του κτιρίου και ως εκ τούτου αποτελεί σχεδιαστικό κριτήριο.
Το ύψος είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας της βασικής περιόδου - κάθε αντικείμενο έχει τη δική του βασική περίοδο στην οποία θα δονείται. Η περίοδος είναι ανάλογη με το ύψος του κτιρίου. Κατά την ιδιοπερίοδο επέρχεται ο συντονισμός. Κατά τον συντονισμό το πλάτος ταλάντωσης και η επιτάχυνση των μετατοπίσεων αυξάνεται χρονικά προς το άπειρον αν δεν υπάρχουν δυνάμεις απόσβεσης ή αν δυναμικά δεν σταματήσουμε τον συντονισμό. Το αποτέλεσμα θα είναι να καταρρεύσει η κατασκευή. Η ευρεσιτεχνία η μέθοδος και ο μηχανισμός της κατορθώνει το ακατόρθωτο μέχρι σήμερα στις κατασκευές και αυτό είναι να ελέγχει 100% τον συντονισμό της κατασκευής δηλαδή να διατηρεί σταθερά μικρό το εύρος των μετατοπίσεων ανεξαρτήτως της έντασης και του χρόνου διάρκειας του σεισμού. Αυτό συμβαίνει διότι περιορίζει την μετατόπιση του κτιρίου σε κάθε κύκλο κλονισμού μέσα στην ελαστική φάση αποκλείοντας ανελαστικές ψαθυρές παραμορφώσεις Διάρκεια είναι το χρονικό διάστημα που οι κύκλοι κλονισμού παραμένουν. Εάν το επίπεδο επιτάχυνσης συνδυάζεται με την διάρκεια, προσδιορίζεται η ισχύς καταστροφής. Συνήθως, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο λιγότερη επιτάχυνση μπορεί να αντέξει το κτίριο. Ένα κτίριο μπορεί να αντέξει πολύ μεγάλη επιτάχυνση για πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε αναλογία με τα μέτρα απόσβεσης που ενσωματώνονται στη δομή. Η ευρεσιτεχνία εκτός από τα μέτρα απόσβεσης που ενσωματώνει έχει και το επιπλέον χαρακτηριστικό να βάζει τα όρια ρυθμίζοντας την επιθυμητή μετατόπιση στην κατασκευή. Δηλαδή μπορούμε να ρυθμίσουμε σε κάθε κατασκευή αν η μετατόπιση των ανώτατων άκρων της είναι 5 ή 10 ή 20 εκατοστά ανεξαρτήτως της έντασης της διάρκειας και της ιδιοπεριόδου κατασκευής και εδάφους Είναι δηλαδή ένας ρυθμιστής ταλάντωσης των κτιρίων. Εξαλείφει τον συντονισμό 100% Ένας θεός ξέρει γιατί δεν το θέλουν αυτό οι πολιτικοί μηχανικοί.
Αυτά.
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 316
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Πέμ Νοέμ 29, 2018 10:53 am

Συγκρίσιμα Πειραματικά Αποτελέσματα Εφαρμοσμένης Έρευνας Αντισεισμικού Συστήματος.
Η ανικανότητα του σύγχρονου αντισεισμικού κανονισμού να ελέγξει την μετατόπιση του κτηρίου στον μεγάλο σεισμό επιφέρει τις πάρα κάτω αστοχίες του άρθρου. Η ευρεσιτεχνία ελέγχει 100% τις μετατοπίσεις των κατασκευών Ο έλεγχος των μετατοπίσεων είναι άμεσα συνδεδεμένος 100% με τον έλεγχο της αστοχίας των κατασκευών στον σεισμό αφού ελέγχοντας τις μετατοπίσεις τις κατασκευής ελέγχεις και την εμφάνισή των η οποία είναι η βασική αιτία κατάρρευσης. Το πάρα κάτω άρθρο δείχνει την στάθμη της επιστήμης ως προς την αντισεισμική μέθοδο σχεδιασμού που χρησιμοποιούν σήμερα, δείχνει τα προβλήματα που προσπαθούν να λύσουν ανεπιτυχώς τα οποία έχει λύσει στο 100% με οικονομικότερο τρόπο η ευρεσιτεχνία.
Η ευρεσιτεχνία αποτελείται από έναν μηχανισμό και πολλαπλές μεθόδους σχεδιασμού με σκοπό να στερεώνει την κατασκευή πάνω στο έδαφος, βιδώνοντας την με αυτό, με σκοπό να αντλήσει δύναμη από την γη έτσι ώστε να την μεταφέρει στο ανώτατο άκρο της κατασκευής και να σταματήσει δυναμικά τις μετατοπίσεις που της προκαλεί ο σεισμός οι οποίες είναι η αιτία των αναπτυσσόμενων εντάσεων που επιφέρουν τις αστοχίες και έχουν ως αποτέλεσμα την τελική κατάρρευση της κατασκευής. Διαβάστε όλα τα άρθρα στο πάρα κάτω σύνδεσμο Αξίζει γιατί θα καταλάβετε γιατί δεν υπάρχει απόλυτος αντισεισμικός σχεδιασμός σήμερα. Διαβάστε εδώ. https://seismicz.weebly.com/

1) Πείραμα με ανεπαρκή έλεγχο της μετατόπισης
https://www.youtube.com/watch?v=l-X4tF9C7SE&t=74s

2) Όλες οι αστοχίες που αναφέρει το πάρα πάνω άρθρο του συνδέσμου είναι υπαρκτές σε αυτό το βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=sZkCKY0EypM

3) Πείραμα με την ευρεσιτεχνία η οποία ελέγχει 100% τις μετατοπίσεις. https://www.youtube.com/watch?v=RoM5pEy7n9Q
Αυτά τα πειράματα δείχνουν την επιστημονική τεκμηρίωση της ευρεσιτεχνίας διότι υπάρχουν πλέον εκτός της θεωρίας και συγκρίσιμα αποτελέσματα με και χωρίς τον έλεγχο των μετατοπίσεων.
Τι άλλο να κάνω?
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 316
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Πέμ Νοέμ 29, 2018 11:05 pm

ΣΥΓΚΡΙΣΗ .... ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Το κόστος είναι ένας απαγορευτικός παράγοντας ο οποίος σταματά την πρακτική εφαρμογή των υπολογισμών ως προς την αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών. Φυσικά και μπορούν να υπολογιστούν ακόμα και όλοι οι αστάθμητοι παράγοντες εδάφους και κατασκευής. Ξέρουμε ότι ο πλήρης αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την κατασκευή ικανού αριθμού και μεγέθους τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος τα οποία θα κάνουν δυνατή την παραλαβή των κατά 350% αυξημένων σεισμικών φορτίων. Τα τοιχώματα αυτά μπορεί να βρίσκονται στην περίμετρο του κτηρίου (πλην προσόψεων καταστημάτων), να περιβάλλουν το κλιμακοστάσιο και τον ανελκυστήρα (ισχυροί πυρήνες), και ενδεχομένως να αποτελούν εσωτερικά τοιχώματα (π.χ. διαχωρισμού διαμερισμάτων) καθ΄ όλο το ύψος του κτηρίου.

Η τοποθέτηση πολλών ισχυρών τοιχωμάτων συνεπάγεται βέβαια, λόγω της μεγάλης δυσκαμψίας τους, σημαντική μείωση της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου της κατασκευής. Αυτό, σε συνδυασμό και με τη θεώρηση q=1, οδηγεί σε αντίστοιχα μεγάλη αύξηση των σεισμικών φορτίων της κατασκευής. Εν τούτοις, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι ακριβώς λόγω των πολλών και ισχυρών τοιχωμάτων αυξάνει πολύ περισσότερο η αντοχή (ή αντίστροφα, μειώνονται τα φορτία διατομής παρά την αύξηση των σεισμικών φορτίων). Όμως... Υπάρχει και κάτι άλλο στον πλήρη αντισεισμικό σχεδιασμό που αδυνατεί να ελέγξει. Τα τοιχώματα κατεβάζουν μεγάλες ροπές στην βάση οι οποίες είναι αδύνατον να παραληφθούν από την κλασική μέθοδο κατασκευής των πεδιλοδοκών όταν η κατασκευή είναι μεγάλη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανικανότητα των κομβικών σημείων να εφαρμόσουν ικανές αντίρροπες ροπές ώστε να ισορροπήσουν την ροπή ανατροπής του τοιχώματος με αποτέλεσμα την διατμητική ανελαστική αστοχία του κορμού των δοκών. Η ευρεσιτεχνία αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί νέες επιπλέον αντίρροπες ροπές σε διαφορετικές περιοχές εφαρμοζόμενες πάνω στα ανώτερα άκρα των τοιχωμάτων έτσι ώστε όλες μαζί ( μαζί με αυτές των κόμβων ) να παραλάβουν αποτελεσματικότερα την ροπή ανατροπής του τοιχώματος αυξάνοντας καθ αυτόν τον τρόπο την απόκριση της κατασκευής προς τις σεισμικές μετατοπίσεις. Ακόμα ο παράγοντας κόστος είναι πολύ μεγάλος για να τον αγνοήσουμε. Όταν η ευρεσιτεχνία σου προσφέρει 1) μικρότερη θεμελίωση με μεγαλύτερη αντοχή φορτίων. 2) Μπορεί να παραλάβει μεγαλύτερες εντάσεις με λιγότερο οπλισμό. 3) Σου αυξάνει τον αντισεισμικό συντελεστή με λιγότερο κόστος 4) Ελέγχει τις μετατοπίσεις όλων των δομικών κατασκευών δυναμικά 100% αφού προηγηθεί σεισμική απόσβεση, ανεξαρτήτως της έντασης και της διάρκειας του σεισμού. 5) Το ότι τοποθετείτε σε υφιστάμενες κατασκευές για αντισεισμική θωράκιση. 6) Το ότι εξαλείφει την κάμψη και το ανασήκωμα του πέλματος της βάσης. 7) Το ότι αποτρέπει την δημιουργία κρίσιμων περιοχών και τον μηχανισμό ορόφου. Αυτοί είναι μερικοί από τους παράγοντες της ευρεσιτεχνίας που υπερβαίνουν την πεπατημένη μέθοδο σχεδιασμού. Και ξέρουμε ότι αν έχουμε κάτι πολύ γερό που δεν χρειάζεται να είναι τόσο γερό, αυτό που κάνουμε είναι να αφαιρούμε υλικά και οπλισμό ρίχνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος σχεδιασμού.
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 316
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Re: Αντισεισμικά συστήματα για τεστ STRAD.RC του seismic

Δημοσίευσηαπό seismic » Παρ Δεκ 07, 2018 10:04 pm

Ένα από τα μεγάλα λάθη σχεδιασμού στην δυναμική απόκριση των κατασκευών προς τις σεισμικές μετατοπίσεις.

Η συνεργασία μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα σε μια κατασκευή από Ο.Σ. επιτυγχάνεται με τη συνάφεια. Με τον όρο συνάφεια ορίζεται η συνδυασμένη δράση των μηχανισμών που παρεμποδίζουν τη σχετική ολίσθηση μεταξύ των ράβδων του οπλισμού και του σκυροδέματος που τις περιβάλλει. Οι επιμέρους μηχανισμοί της συνάφειας είναι η πρόσφυση, η τριβή και, για την περίπτωση ράβδων χάλυβα με νευρώσεις, η αντίσταση του σκυροδέματος το οποίο εγκλωβίζεται μεταξύ των νευρώσεων. Η συνδυασμένη δράση των μηχανισμών αυτών θεωρείται ισοδύναμη με την ανάπτυξη διατμητικών τάσεων στη επιφάνεια επαφής σκυροδέματος και χάλυβα. Όταν οι τάσεις αυτές φθάσουν στην οριακή τιμή τους επέρχεται καταστροφή της συνάφειας με τη μορφή διάρρηξης του σκυροδέματος κατά μήκος των ράβδων και αποκόλλησης των ράβδων χάλυβα.
ΕΡΩΤΗΣΗ Ο μηχανισμός της συνάφειας που χρησιμοποιείται για την συνεργασία σκυροδέματος και χάλυβα για την όπλιση των τοιχωμάτων κατεβάζει ροπές στο πέλμα της βάσης πολλαπλασιάζοντας τις εντάσεις ναι ή όχι?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ναι κατεβάζει. Εμπειρικά γνωρίζω τον λοστό που ξεκαλουπώνουμε και ξέρω ότι βγαίνουν εύκολα και οι μεγάλες πρόκες μέσα από τα ξύλα διότι πολλαπλασιάζεται η ένταση λόγο του μοχλοβραχίονα και του υπομοχλίου.
Ένας μεγάλος λοστός σχηματίζεται στην συμβολή του κόμβου των στοιχείων του τοιχώματος και της πεδιλοδοκού μιας κατασκευής. Ο πεδιλοδοκός και η βάση με την οποία συνδέεται κατά τον σεισμό δέχονται αυξημένες εναλλάξ ανοδικές ή καθοδικές εντάσεις ροπής από το τοίχωμα, με αποτέλεσμα να κάμπτεται και να αστοχεί ... όπως μεγάλες ανοδικές εντάσεις δέχεται και η πρόκα την οποία εξωλκεύει μέσα από το ξύλο ο λοστός. Αυτές οι εντάσεις ροπής που κατεβάζει το τοίχωμα είναι τόσο μεγάλες που οι αντίρροπες ροπές του πεδιλοδοκού αδυνατούν να τις παραλάβουν. Αποτέλεσμα αυτής της ανικανότητας είναι να αστοχεί η πεδιλοδοκός και όλοι οι καθ ύψος δοκοί που συνδέονται με το τοίχωμα στα κομβικά σημεία.
ΛΥΣΗ
Σύνδεση της βάσης του τοιχώματος με το έδαφος. Αυτή η σύνδεση μεταβιβάζει τις εντάσεις ροπής που κατεβάζει το τοίχωμα στο έδαφος αποτρέποντας αυτές να μεταφερθούν στην πεδιλοδοκό. Απλά έγινε εκτροπή της ροπής από το τοίχωμα απευθείας μέσα στο έδαφος.
Απλά οι πολιτικοί μηχανικοί κάνουν το λάθος να εκτρέπουν τις ροπές που κατεβάζει το τοίχωμα πάνω στην πεδιλοδοκό και στα δοκάρια με αποτέλεσμα να τα σπάνε ενώ έπρεπε να τις κατευθύνουν μέσα στο έδαφος. Αν η πάκτωση γίνει μεταξύ του δώματος και του εδάφους τότε σταματάμε πολλές άλλες καταστροφικές εντάσεις όπως είναι αυτές α) τις κάμψης του τοιχώματος, β) της κρίσιμης περιοχής, γ) της διαφοράς δυναμικού του μηχανισμού της συνάφειας που παρατηρείται στον κορμό του τοιχώματος κοντά στην βάση εκεί στην κρίσιμη περιοχή αστοχίας μεταξύ των αριστερόστροφων και δεξιόστροφων ροπών. δ) καταργεί την κρίσιμη περιοχή αστοχίας. ε) και φυσικά εκτρέπει τις εντάσεις που κατεβάζει το τοίχωμα μέσα στο έδαφος αποτρέποντας να μεταφερθούν πάνω στα οριζόντια στοιχεία του φέροντα.
Ο έλεγχος των μετατοπίσεων που συντελούνται στον σεισμό όπως δείχνει το σχήμα είναι άμεσα συνδεδεμένος και συναρτάτε 100% με τον έλεγχο της αστοχίας των κατασκευών στον σεισμό αφού ελέγχοντας τις μετατοπίσεις τις κατασκευής ελέγχεις και την εμφάνισή των η οποία είναι η βασική αιτία της κατάρρευσης. Εικόνα
seismic
level: max
level: max
 
Δημοσιεύσεις: 316
Εγγραφή: Τετ Αύγ 26, 2009 7:10 pm

Προηγούμενη

Επιστροφή στο Γενικά

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron