3DR Engineering Software

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Αξιόπιστες Λύσεις σε Προβλήματα Μηχανικού

Το λογισμικό της 3DR ενσωματώνει 30 χρόνια εξέλιξης προσφέροντας: • Επιστημονική αρτιότητα • Εύχρηστο σύγχρονο περιβάλλον AutoCAD ή IntelliCAD (progeCAD) • Επεκτασιμότητα με πλήθος βοηθητικών υπο-προγραμμάτων • Συνεχή εξέλιξη και διαρκή τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών με επικεφαλείς τους Γ. Βαδαλούκα, Α. Παπαχρηστίδη και Σ. Γιόκα Ενημερώσεις με live updates

3DR.STRAD Ωπλισμένο Σκυρόδεμα

STRAD 64-bit

Υποστηρίζει όλους τους κανονισμούς (Ω.Σ. και αντισεισμικών) από Β.Δ., NEAK, EAK, ΕΚΩΣ έως και Ευρωκώδικες 2 και 8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε κοινό περιβάλλον αποτελώντας το πληρέστερο πρόγραμμα της Ελληνικής αγοράς στην κατηγορία του ● Νέα εργαλεία για παραγωγή εκτυπώσεων και σχεδίων ● Πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων (FEA), αυτόματη διακριτοποίηση των επιπέδων τμημάτων του φορέα (τοιχεία υπογείου, διατμητικά τοιχώματα, πυρήνες, πλάκες) ● Σχεδιασμός μελών από ξύλο (EC5), μεταλλικών μελών (EC3) και φέρουσας τοιχοποιίας (EC6) Περισσότερα >>

3DR.STEEL Μεταλλικές Κατασκευές

STEEL 64-bit

Πλούσια βιβλιοθήκη πρότυπων διατομών • Γεννήτριες παραγωγής μοντέλων • Υπολογισμός φορτίων ανέμου, χιονιού και συνδυασμών Ευρωκώδικα 1 • Επίλυση κατά ΕΑΚ ή Ευρωκώδικα 8 • Διαστασιολόγηση κατά Ευρωκώδικα 3 (ή παλιούς κανονισμούς) • Έλεγχοι πλευρικής δυσκαμψίας, μεταθετότητας • Παραγωγή συνδέσεων, αποκατάσταση συνέχειας, στήριξη τεγίδας, έδραση στύλου, σύνδεση αντιανέμιου συνδέσμου, κεφαλοδοκού κλπ • Διαστασιολόγηση θεμελίωσης • Εκτυπώσεις σχεδίων και τεύχους Περισσότερα >>

3DR.KEνΑΚ Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και Μελέτες

KENAK 64-bit

Προηγμένο λογισμικό, πιστοποιημένο από το ΥΠΕΚΑ, για αξιόπιστη και ταχύτατη εκπόνηση ενεργειακής μελέτης ή επιθεώρησης • Λειτουργία σε AutoCAD ή progeCAD • Πλήρη συμβατότητα με ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ • Εύκολη εισαγωγή δεδομένων σχδιαστικά • Μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας • Πλήρες Τεύχος υπολογισμών για πολεοδομία και ΥΠΕΚΑ • Υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα ενεργειακών μηχανικών Περισσότερα >>

3DR.PESSOS Φέρουσα Τοιχοποιία

PESSOS 64-bit

Σχεδιασμός δομημάτων άοπλης, διαζωματικής φέρουσας τοιχοποιίας • Επίλυση με Πεπερασμένα Στοιχεία • Βιβλιοθήκες υλικών για υπολογισμό θλιπτικής και διατμητικής αντοχής • Επίλυση και διαστασιολόγηση πλακών και δοκών • Ενίσχυση τοίχων με σκυρόδεμα • Σεισμός κατά ΕΑΚ ή Ευρωκώδικα 8 • Έλεγχοι Ευρωκώδικα 6 θλίψη, κάμψη, διάτμηση Περισσότερα >>

3DR.TIMBER Ξύλινες Κατασκευές

timber

Δυνατότητα εισαγωγής 3D φορέα από dxf • Γεννήτριες παραγωγής μοντέλων • Επίλυση φορέα ως χωρικού πλαισίου • Υπολογισμός σεισμού κατά ΕΑΚ και Ευρωκώδικα 8 • Έλεγχος μελών κατά Ευρωκώδικα 5 • Έλεγχος για θλίψη, εφελκυσμό, κάμψη και αξονικό εφελκυσμό, κάμψη και αξονική θλίψη, διάτμηση, στρέψη και τάσεις από κάμψη που οφείλονται σε αρχική καμπυλότητα, εκκεντρότητες • Εκτυπώσεις σχεδίων και τεύχους Περισσότερα >>

3DR.HYDRO Πισίνες - Δεξαμενές Βιολογικοί

HYDRO 64-bit

Δεξαμενές ορθογωνικής ή κυκλικής κάτοψης, επίπεδο ή κωνικό πυθμένα, σκεπαστές ή όχι, στο έδαφος ή υπερυψωμένες • Πισίνες ορθογωνικής ή πολυγωνικής κάτοψης • Ανοιχτές δεξαμενές με ενδιάμεσα χωρίσματα • Σκεπαστές δεξαμενές με ενδιάμεση σειρά υποστυλωμάτων και δοκών • Διακριτοποίηση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία και 3D επίλυση • Σχεδιασμός EC2 ή ΕΚΩΣ • Εκτυπώσεις σχεδίων και τεύχους Περισσότερα >>

GEO5 Γεωτεχνικές Εφαρμογές

geo5

Πακέτο προγραμμάτων που έχει σχεδιαστεί για να επιλύει ευρύ φάσμα γεωτεχνικών εφαρμογών και αναπτύσσεται από την εταιρεία FINE σε συνεργασία με την 3DR. Eίναι εύκολο στη χρήση και αποτελείται από αυτόνομα προγράμματα τα οποία λειτουργούν σε ενοποιημένο εύχρηστο περιβάλλον. Κάθε πρόγραμα χρησιμοποιείται για να επιλύει μία διαφορετική γεωτεχνική εφαρμογή, ωστόσο οι ενότητες επικοινωνούν αρθρωτά μεταξύ τους ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο πακέτο Περισσότερα >>

GT.STRUDL Πεπερασμένα Στοιχεία

GTSTRUDL

Αποτελεί το πλέον αξιόπιστο λογισμικό Πεπερασμένων Στοιχείων για κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού και αναπτύσσεται από το Πανεπιστήμιο Georgia Institute of Technology (GeorgiaTech / CASE Center). Αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα για πολιτικούς μηχανικούς εγκεκριμένο (Quality Assurance, Quality Control QA-QC) από την Nuclear Regulatory Commission, USA. Η υποστήριξη περιλαμβάνει 16 τεύχη εγχειριδίων, με πάνω από 11.000 σελίδες, ενώ συμπληρωματικά υπάρχει και Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης (Base Verification Manual, 3 volumes, 1.200 pages). Οι έλεγχους (QA) στους περιλαμβάνου την επίλυση 2.633 test problems. Περισσότερα >>

3DR.TOE Αυθαίρετα

Πακέτο Σύμβουλος Αυθαιρέτων: • Λογισμικό 3DR.TOE • Συμβουλευτικές εξειδικευμένες υπηρεσίες • 4ωρο σεμινάριο Αυθαιρέτων για την εφαρμογή του νόμου 4014 • Δωρεάν υποστήριξη και online αναβαθμίσεις χωρίς χρονικό περιορισμό • Ανταγωνιστική Τιμή Περισσότερα >>

PV Estimation - Φωτοβολταϊκά

pvestimation

Μελέτη Φ/Β εγκατάστασης (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο σύστημα) σε κατοικία, αγροτεμάχιο, φωτιστικό δρόμου και αντλίες • Βιβλιοθήκη ελληνικών πόλεων, Φ/Β πλαισίων και συσσωρευτών • Δυνατότητα εισαγωγής επιπλέον πόλεων και στοιχείων για την ηλιακή ενέργεια, τη θερμοκρασία, τους συσσωρευτές και τα Φ/Β πλαίσια • Ανταγωνιστική τιμή • Οικονομική αξιολόγηση με Καθαρή Παρούσα Αξία  και υπολογισμός έτους απόσβεσης της εγκατάστασης. Περισσότερα >>

 


Εδρα

3DR Engineering Software
Λ. Κηφισίας 340 (έναντι Υγεία)
152 33 Χαλάνδρι
Τηλ +30 211 7702197
Fax +30 211 7702198
email: info@3dr.eu

Συνεργασίες

CASEC

CASE Center, Georgia Tech, Atlanta, USA FINE Ltd
AuDeSy, Nicosia, Cyprus
FINE Ltd

FINE Civil Engineering Software, Czech Republic  progesoft Ltd
progeSOFT, Como, Italia